2024-04-25

THE ACCULTURATION OF KABA IN RANDAI UDA DAN DARA 2022

PEMBUDAYAAN MIGRASI KABA DALAM TEATER RANDAI UDA DAN DARA 2022

Ayu Haswida Abu Bakar, Duratul Ain Dorothy Jonathan Linggang , Norzizi Zulkafli

74-86

KERUNTUHAN AKHLAK MENERUSI NOVEL PEREMPUAN POLITIKUS MELAYU BERDASARKAN PERSPEKTIF AL-GHAZALI

COLLAPSE IN THE NOVEL PEREMPUAN POLITIKUS MELAYU FROM PERSPECTIVE OF AL-GHAZALI

Siti Nur Anis Muhammad Apandi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Eizah Mat Hussein, Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi

106-120