UNSUR TARBIYAH DI SEBALIK GAYA BAHASA DIALOG NABI IBRAHIM DENGAN AZAR

Authors

  • Muhamad Khairul Anuar Zulkepli
  • Mohd Zulkhairi Abd Hamid

Keywords:

Gaya bahasa, dialog, Nabi Ibrahim, tarbiyah

Abstract

Abstrak: Al-Qur’an merupakan kitab suci agung yang mengandungi kisah para nabi dan umat terdahulu. Setiap nabi yang diutuskan kepada umatnya mempunyai tujuan yang sama iaitu mengajak manusia beriman kepada Allah. Kisah Nabi Ibrahim antara kisah yang dirakamkan dalam al-Qur’an dan perkara yang menarik perhatian ialah sesi dialog yang berlaku antara baginda dan Azar. Perbincangan dan kupasan terhadap kisah yang berlaku antara baginda dan Azar telah dimulakan sejak dahulu dan ia diteruskan hingga kontemporari kini. Namun, perbahasannya berkisarkan aspek penceritaan, pengkisahan, penafsiran dan sebagainya. Kecenderungan di sebalik nilai kesenian gaya bahasa yang tersirat pada dialog Nabi Ibrahim dan Azar kurang diberikan perhatian khusus. Justeru, kajian ini bertujuan menganalisis dan memperhalusi keindahan gaya bahasa dalam dialog Nabi Ibrahim dan Azar serta relevan unsur tarbiyah yang termaktub di sebalik gaya bahasa tersebut. Kajian ini mendasari pendekatan kualitatif dengan menjadikan al-Qur’an sumber premier. Dialog Nabi Ibrahim dan Azar dikenalpasti terkandung dalam surah Maryam yang menjadi korpus kajian. Dialog tersebut akan diperhalusi aspek gaya bahasa dan dikupas secara deskriptif dengan berpandukan idea dan pandangan para ilmuan terdahulu yang telah diutarakan oleh mereka. Hasil kajian mendapati bahawa setiap gaya bahasa yang terkandung pada dialog Nabi Ibrahim dan Azar mempunyai sebab tersendiri dalam menyampaikan mesej dan ia dapat dibuktikan melalui gaya bahasa seruan (nida’), nazm, gaya bahasa insya’ talabi, gaya bahasa larangan, aspek pengulangan, uslub al-khabar serta mubtada’ dan khabar.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2021-07-19

Issue

Section

Articles